Creatieve en verbindende kinderkampen in de Vlaamse Ardennen.

Front kinderkampen - verbeterd

Welkom bij Even Iets Anders, waar we kinderkampen organiseren voor kinderen van 2, 5 tot 12 jaar in de Vlaamse Ardennen, die:

 • de zintuigen prikkelen,
 • de creativiteit aanwakkeren en
 • een warme omgeving bieden voor groei en zelfontplooiing.

In deze blog nemen we je mee door een typische kinderkampdag, delen we onze pedagogische visie en onthullen we waarom onze kinderkampen zo waardevol zijn voor kinderen én ouders. Lees verder en ontdek hoe wij, in een huiselijke sfeer, kinderen laten openbloeien door verbindende communicatie en creatieve natuurbeleving op een liefdevolle manier.

Bezoek ons vrijblijvend wenmoment bij ons in Oudenaarde op 6 april 2024 en ontdek of onze kinderkampen een goede match met jouw kinderen zijn. Online inschrijven voor het wenmoment doe je hier.

Inhoudsopgave

1. Vertragen, verbinden en groeien tijdens onze avontuurlijke kinderkampen.
2. Ontdek wat ons kinderkamp zo bijzonder maakt.
3. Een typische dag in ons kinderkamp: natuur, creatie en verbinding.
4. Zelfsturing en verbindende communicatie: onze pedagogische benadering op kinderkampen.
5. Waarom kiezen voor een kinderkamp bij Even Iets Anders.
6. Hoe kan een kinderkamp nuttig zijn voor jouw gezinsleven?
7. Kinderkampen 2024: Planning en Flexibiliteit.
8. Voor welke kinderen zijn onze kinderkampen geschikt?
9. Voor welke ouders zijn onze kinderkampen geschikt?
10. Een kinderkamp koppelen aan een gezinstraject bij Even Iets Anders?
– Scenario 1: een kinderkamp dat voortvloeit uit een gezinstraject.
– Scenario 2: een gezinstraject dat voortvloeit uit een kinderkamp.
13. Een concrete casus uit de praktijk.
14. Benieuwd naar onze Kinderkampen?

Vertragen, verbinden en groeien tijdens onze avontuurlijke kinderkampen.

Een warme welkom bij ons thuis, we organiseren onze kinderkampen in de prachtige natuur van de Vlaamse Ardennen. Een avontuurlijk nest waar we dagkampen organiseren zoals we ze zelf als kind heerlijk zouden gevonden hebben. Je mag er jezelf zijn, we genieten van de natuur en beleven allerlei creatieve avonturen.

De kinderen krijgen onvoorwaardelijke aandacht, leren zichzelf beter kennen en oefenen hoe ze voor hun behoeften kunnen opkomen. Spelenderwijs leren kinderen zorg dragen voor hun gezondheid.

We kiezen voor vertragen en eenvoud. Hoe we de dingen doen gaat voor op wat we doen en we wisselen actie en rust voldoende af.

Met gebruik van recuperatiemateriaal en natuurmateriaal geven we veel creativiteit met weinig benodigdheden. Zo leren de kinderen hoe veel je met weinig kan en brengen we duurzaamheid zonder woorden onder de aandacht.

Kortom, kinderkampen waar kinderen openbloeien en hun zelfsturing sterker wordt.

Ontdek wat ons kinderkamp zo bijzonder maakt

 • Onze kinderkampen zijn dagkampen zonder overnachting.
 • In een gemengde groep van 2,5 tot 12 jaar oud.
 • Creatief in de breedste zin van het woord: koken, dieren troetelen, relaxatie, muziek, drama, picknick in de natuur, kampen bouwen, spelen met zand, massage, reflectieopdrachten, tekenen, schilderen, klei, collage, schmink, kampvuur, …
 • Stimulatie tot het proeven van verschillende activiteiten zonder verplichting.
 • We leven mee met de seizoenen.
 • Alle weersomstandigheden brengen ons avontuur in de buitenlucht – of onder ons afdak.
 • Avontuurlijk en huiselijk.
 • Een kamp waar ook kinderen met bepaalde klachten of uitdagingen terecht kunnen. Denk aan hyperactiviteit, neerslachtigheid, moeilijk luisteren, gevoeligheid, overprikkeling, uitdagend gedrag, niet kunnen slapen, moeilijk eten, lichamelijke klachten, grote levensvragen…
 • Georiënteerd op behoeften.
 • Als de volwassenen rond een kind afgestemd zijn op elkaar, winnen we aan veiligheid en positieve impact op de ontwikkeling van onze kinderen.

kinderen_kinderkamp-spelen-hangmat

Een typische dag in ons kinderkamp: natuur, creatie en verbinding

8u – 10u: Inlooptijd

Kinderen kunnen op eigen tempo aanlanden in de tuin, met een kleurplaat en laagdrempelig aangeboden spelmateriaal. We ontmoeten hen persoonlijk en maken individueel kennis samen met de ouders. Ouders zijn even welkom om kennis te maken.

10u – 11u: Fruitkring

Onze eerste groepsactiviteit waarin we samen fruit eten en kennis maken aan de hand van laagdrempelige opdrachtjes. We bouwen het groepscontact zorgzaam op en houden rekening met ieders tempo. We overlopen groepsafspraken, geven grenzen aan en oefenen in aandacht opbrengen, stil zitten, luisteren en spreken. Hier worden de communicatieve vaardigheden gestimuleerd om het woord te durven nemen, zichzelf voor te stellen, aandacht ontvangen, luisteren naar de anderen. Het is steeds wonderlijk hoe goed kinderen dit kunnen!

11u – 12u: Eerste workshop 

Op dit moment van de dag kiezen we voor gemeenschappelijke groepsinstructie voor de creatieve opdracht en de materiaalkennis die er voor nodig is. We stimuleren om aandacht te hebben voor de opdracht en zich open te stellen voor de ervaring. Kinderen beslissen zelf hoe lang deze activiteit hen ligt en kunnen dan zelfstandig gaan spelen tot de middag.

12u Lunch 

Dit gaat gezamenlijk door met veel vrijheid en zelfstandigheid. Vele kinderen houden er van om te picknicken in de tuin en krijgen dan ook vrij veel verantwoordelijkheid in gezond eten en drinken. De begeleiding doet toezicht en rekent op feedback van de kinderen. Als kinderen te jong zijn of extra observatie nodig hebben, eten we samen.

13u30 – 15u: Tweede workshop 

Deze start meestal helemaal open. Kinderen sluiten aan op interesse. We doen ook een ronde om de aandacht te brengen op de mogelijkheid tot workshop maar geven meestal geen groepsinstructie. Hierin variëren we dag tot dag naargelang de groepsdynamiek. Wij spelen in op de houding en de interacties binnen de groep. We observeren de noden van de groep en spelen erop in met meer geleide opdrachten of open activiteiten.

15u Koekenkring

We sluiten elke kinderkamp-dag af met een gezellig groepsmoment terwijl we genieten van ons vieruurtje. We stimuleren vaardigheden zoals luisteren en spreken, persoonlijke ervaringen delen, feedback geven, inzichten rond groepsdynamiek zoals ruzie, vriendschap, … Alles is welkom en leerrijk. Op basis van de ervaringen van de kinderen geven we verder stimulerende informatie en oefeningen op kindermaat. Kinderen leren het meest van elkaar!

16u – 17u30 Oudermoment

Ouders komen af en aan op het moment dat voor hen past in hun dagelijkse routine. Wij kiezen er voor om deze mogelijkheid te voorzien, omdat we verbinding wensen te vinden met jullie. Er is voldoende ruimte en aandacht om contact te kunnen leggen met de ouders over het kinderkampgebeuren en over de thuissituatie.

Laatste kampdag afsluitmoment

We werken met losse kampdagen om aan de individuele behoeften van ieder gezin tegemoet te kunnen komen. Dat maakt dat elk kind een eigen laatste kampdag heeft. Op jullie laatste kampdag krijg je een ‘persoonlijke ouder-kind-sessie’. Een individueel moment waarop we samen met de kinderen een spontane terugkoppeling maken van het kamp naar de ouders toe. Bepaalde ervaringen, belangrijke plekjes op de locatie, creatieve werkjes, inzichten, observaties en vragen komen aan bod naargelang de persoonlijke situatie en individuele behoeften.

kinderen-kinderkamp-verkleden-indiaan

Zelfsturing en verbindende communicatie: onze pedagogische benadering op kinderkampen

Basishouding en achtergrondkennis

We laten ons in onze basishouding inspireren door verbindende communicatie, afgestemd opvoeden, creatieve therapie, emancipatorisch opvoeden, ervaringsleren, enz… Tijdens onze kinderkampen leren kinderen voor hun behoeften opkomen en wordt hun zelfsturing aangemoedigd.

Outdoor en seizoensgebonden

Door weer en wind spelen we in de buitenlucht of onder ons afdak, de seizoenen geven ons avontuur en weerbaarheid cadeau. We gaan creatief om met alle weersomstandigheden en betrekken de kinderen hier in.

Voorspelbare dagindeling met zeer uiteenlopende creatieve invulling

We werken met dezelfde dag-structuur die dagelijks terugkomt. De invulling maken we bewust zeer gevarieerd om een rijke ervaring aan te bieden waarin kinderen kunnen voelen waar hun interesses en talenten liggen.

Zelfexpressie en communicatieve vaardigheden

We oefenen dagelijks om onze ervaringen te delen. We reflecteren samen over de groepsdynamiek van de dag, elke individuele ervaring is leerrijk voor iedereen. Door middel van non-verbale methodieken maken we dit laagdrempelig voor kinderen.

Betrouwbare partners

Ik werk met collega’s die ik bewonder en vertrouw. Mensen waarmee ik tijdens het zorg dragen voor jullie kinderen samen (zelf)zorg kan beleven. Mensen die hun passie en overtuiging graag op vroege leeftijd meegeven aan kinderen om veerkrachtig en sterk in het leven te staan. Samen stellen we specifieke waarden voorop zoals gezondheid, balans, duurzaamheid, respect en authenticiteit.

Verantwoordelijkheid en vertrouwen

Wij geloven dat kinderen door verantwoordelijkheid toe te vertrouwen enorm groeien. Zowel door de grote tuin als de vele vrije spelmomenten creëren we een samenwerking met de kinderen waarin hun zin voor zorg en hulp leren vragen heel concreet gemaakt wordt. Hierin bakenen we verantwoordelijkheid en vertrouwen bewust af en geven we voldoende leerruimte aangepast aan de ontwikkelingsfase van ieder kind.

Waarom kiezen voor een kinderkamp bij Even Iets Anders

In onze kinderkampen bij Even Iets Anders zetten we ons in om aan de behoeften van ieder kind en iedere ouder tegemoet te komen. Wij kiezen voor vertraging en onvoorwaardelijke aandacht. Open communicatie en tijd hebben voor elkaar.

Hoe we de dingen doen gaat voor op wat we doen en zeker op hoe veel we doen… Het proces staat voorop, niet het resultaat.

Kinderen groeien in weerbaarheid en veerkracht. Hun zelfsturing ontwikkelt en ze leren omgaan met hun gevoelens en behoeften. Ze blijven in contact met wie ze werkelijk zijn. Bewust van wat ze graag doen en wat ze goed kunnen.

Vanuit specifieke kennis, ervaring en vanuit wie ik ben, bied ik samen met ouders een antwoord op meerdere maatschappelijke uitdagingen die in het gedrag van onze kinderen blootgelegd worden. Denk aan hyperactiviteit, neerslachtigheid, moeilijk luisteren, gevoeligheid, overprikkeling, uitdagend gedrag, niet kunnen slapen, moeilijk eten, lichamelijke klachten, grote levensvragen…

Als de volwassenen rond een kind afgestemd zijn op elkaar, winnen we aan veiligheid en positieve impact op de ontwikkeling van onze kinderen.

Uit ervaring weten we dat de weerbaarheid en veerkracht die vooropgesteld wordt voor de kinderen op kamp, beter doorwerkt als ouders zich ook engageren. Met Gezinstherapie begeleid ik jullie om die persoonlijke groei van de kinderen te verankeren in de ouder-kindrelatie.

Hoe kan een kinderkamp nuttig zijn voor jouw gezinsleven?

Via kinderkampen bouwen we laagdrempelig een vertrouwensrelatie op met alle gezinsleden.

Een Gezinstraject krijgt diepgang door het kinderkamp, maar ook kinderkampen krijgen diepgang door de gezinstrajecten. We vlechten de domeinen van het gezinsleven ineen.

Al doende leer ik de kinderen beter kennen tijdens de kinderkampen. Ze worden sterker in zich authentiek uitdrukken. Zo kan ik hen echt leren kennen en aandachtig observeren in een spontane, veilige context.

De ervaringen met de kinderen zijn een voedingsbodem voor het contact met de ouders. Dit vertrouwen maakt het mogelijk in oudersessies te reflecteren over je kinderen, de opvoeding die je hen liefst wil geven en te spiegelen over datgene wat je moeilijk vindt. Ouders krijgen steun in het begrijpen van het gedrag van hun kinderen.

Tevens zijn de beleving, observaties en bezorgdheden van de ouders dé inspiratiebron om op kamp in groep en individueel doelgericht aan de slag te gaan met de kinderen.

In Gezinssessies maken we een integratie mogelijk die thuis doorwerkt op lange termijn.

Kinderkampen 2024: Planning en Flexibiliteit

Je kan per losse dag boeken naargelang jullie gezinsplanning. Ontdek HIER de exacte data van onze kinderkampen in 2024 en schrijf je kid(s) online in via de webshop.

Paasvakantie 

Datum 8 – 9 – 11 – 12 april

Zomervakantie begin juli 

Datum 1 – 2 – 4 – 5 juli

Datum 8 – 9 – 11 – 12 juli

Zomervakantie eind augustus

Datum 19 – 20 – 22 – 23 augustus

Datum 26 – 27 – 29 – 30 augustus

Op woensdag voorzien we een algemene rustdag voor de kinderen.

Voor welke kinderen zijn onze kinderkampen geschikt?

 • Onze kinderkampen zijn voor kinderen van 2, 5 tot 12 jaar.
 • Kinderen die genieten van natuurbeleving, creativiteit en avontuur.
 • Kinderen die genieten van vrijheid en verantwoordelijkheid.
 • (Hoog)Gevoelige kinderen met hoge nood aan veiligheid en huiselijk kampklimaat.
 • (Hoog)Begaafde, slimme, wijze kinderen met grote levensvragen.
 • Kinderen die zich goed voelen bij volwassenen die zich authentiek opstellen.

Voor welke ouders zijn onze kinderkampen geschikt?

 • Ouders die graag hebben dat een kinderkamp meer is dan opvang alleen.
 • Ouders die professionele begeleiding verwachten op kinderkamp.
 • Ouders die willen dat hun kind zichzelf kan zijn tijdens een kinderkamp.
 • Ouders die willen dat de gevoelens van de kinderen er mogen zijn.
 • Ouders die graag qua pedagogie op één lijn staan met de Kinderkampbegeleiding.
 • Ouders die op zoek zijn naar inspiratie op vlak van ouderschap.
 • Ouders die de groei van hun kinderen op kamp thuis willen verankeren.

Een kinderkamp koppelen aan een gezinstraject bij Even Iets Anders?

Scenario 1: een kinderkamp dat voortvloeit uit een gezinstraject

Vanuit de verschillende invalshoeken op niveau van kind, ouder en gezin kunnen we heel mooi inspelen op de persoonlijke noden van de kinderen om van een kinderkampervaring een positieve ervaring te maken. Om de momenten van overgang ‘s ochtends bij de start rustig te laten verlopen.

Stap 1 Gratis kennismakingssessie van 2 uur voor de ouders

Persoonlijke thema’s, vragen, onderwerpen, onzekerheden en wensen worden gebundeld. We brengen samen focus in de begeleiding en bepalen het doel van het traject op maat van jullie persoonlijke situatie.

Stap 2 Sessie met kinderen

Eerste sessie op onze locatie met de kinderen, zo leren ze mij en de locatie kennen en kunnen we al creatief aan de slag met de gezinsdynamieken.

Stap 3 Eerste kampervaring 

Tijdens de paasvakantie komen de kinderen 1 of meerdere dagen op kinderkamp.

Stap 4 Kampervaring juli

Enkele dagen volgens jullie eigen voorkeur doen de kinderen mee aan het kinderkamp. Feedbackmomenten steeds mogelijk voor en na kampdag.

Stap 5 Kampervaring augustus

Enkele dagen volgens jullie eigen voorkeur doen de kinderen mee aan het kinderkamp. Feedbackmomenten zijn steeds mogelijk voor en na een kinderkampdag.

Stap 6 Gezinssessie  

Tijdens deze sessie koppelen we de inzichten en observaties van het kinderkamp terug naar jullie als ouder. We bekijken samen op welke manier we de inzichten en groei bij de kinderen kunnen integreren in de thuissituatie. Tegelijkertijd is dit een inspiratiemoment voor ouders op niveau van informatie en methodieken.

Ook andersom kan er een gezonde wisselwerking zijn tussen kinderkamp en gezinstraject.

Scenario 2: een gezinstraject dat voortvloeit uit een kinderkamp

De kinderen zijn vaak heel enthousiast om hun ervaringen, hun knutselwerkjes en hun lievelings-speelplekjes te laten zien aan de ouders. Wij als begeleider kunnen heel interessante observaties terugkoppelen naar de ouders over het gedrag en de ontwikkeling van hun kind. En doordat ouders zien hoe hun kind reageert op onze activiteiten en onze manier van werken, groeit het vertrouwen bij de ouders om aan te kloppen met concrete vragen uit de thuissituatie.

Stap 1 Kampervaring

Stap 2 Ouder- en kind-sessie op laatste kinderkamp dag

Stap 3 Gratis kennismakingssessie voor ouders

Inspiratie- en informatie moment en keuze tot traject al dan niet op basis van inzicht in de waarde voor jullie persoonlijke situatie.

Stap 4 Gezinssessie met kinderen

Maatwerk op basis van de observaties en de persoonlijke kenmerken van de gezinsleden.

Stap 5 Oudersessie

Feedback en inzichten concreet maken, verankeren in het ouderschap.

Een concrete casus uit de praktijk

Na een kinderkamp nodigden een meisje en ik haar ouders uit hier op onze locatie. Zodat zij kon tonen en vertellen wat wij hier doen, leren en ervaren. Zo kon ik ook heel laagdrempelig en respectvol, kindvriendelijk mijn observaties delen met het gezin.

Daar gaat het mij om, dat de acties en methodieken van op groeikamp tot bij de ouders en thuis doorsijpelen. Prachtig hoe vader en moeder in onze Even Iets Anders-wereld als vanzelf opgenomen werden. 

kind-tekening-mama-kinderkamp

Dochter genoot enorm van de individuele aandacht en de kwetsbare doch doortastende eerlijke sfeer. Ik zag haar rust en stevigheid winnen door de sessie heen. Ik zag papa een drempel overgaan om zijn vaderschapsverdrietje in te kleuren en te delen. We zagen hem opgelucht stralen na het tonen en vertellen aan zijn dochter. Mama haar sterke, eerlijke aanwezigheid betekende ook een mooie bedding voor dochterlief. Het vertrouwen in het gezin en geloof in zichzelf kreeg bij alle drie een ferme boost.

Een heel krachtige formule.

Je krijgt meer zicht op hoe jouw kind denkt, spreekt, voelt over emoties. Je krijgt ook naargelang jouw kindje zijn of haar stijl en tempo zicht op de eigen persoonlijke beleving van gevoelens.

Ouders zeggen vaak, ‘ik zou eens een vlieg willen zijn’, wel, bij ons kan dat.

Benieuwd naar onze Kinderkampen?

Overtuigd van het feit dat ons kinderkamp een verrijkende ervaring is voor zowel kinderen als ouder?

Kom naar ons vrijblijvend wenmoment op 6 april 2024 en ontdek hoe we met liefde, creativiteit en natuurbeleving een warme omgeving creëren voor de groei en zelfontplooiing van jouw kind.

Of ontdek onze kinderkampen in 2024 en schrijf je zoon of dochter eenvoudig in via onze website.

sofie-knutselen-kinderen-kinderkamp

Twijfel je over welk kinderkamp het beste aansluit bij de behoeften van jouw zoon of dochter? Vul het contactformulier in, en ik neem persoonlijk contact met jullie op om het meest geschikte aanbod voor jullie kind te bepalen.

Sofie