Een gezinstraject, waarom?

evenietsanders-91

Vier jaar Even [iets] anders.

Een mooi moment om deze succesverhalen met je te delen.

 • Papa van 4 dochters (4, 7, 9 en 12j) “Ik heb door het gezinstraject toegang gevonden tot de papa die ik graag wil zijn. Voordien kwam ik vaak in confrontatie met de vader in mezelf die ik gekend heb in mijn jeugd. Nu heb ik innerlijke ruimte om te kiezen voor nabijheid, positieve aandacht, luisteren en liefdevol grenzen aanreiken aan mijn vier dochters.”
  •   Gezinstraject: 1 oudersessie 7 gezinsessies 2 oudersessies 1 ouder-kindsessie
 • Mama met 2 zonen (11 en 13j) “Ik had het enorm moeilijk met de vervreemding tussen mijn man en mijn zonen. Mijn man vindt mij te soft en hij heeft hierin soms gelijk. Ik vind hem soms te hard, bijna vernederend. We groeiden uit elkaar, er ontstonden partijen in ons nest. Door verbindende ouderopdrachten bij Sofie konden we in de opvoeding naar elkaar toegroeien. Ik voel nu de gedragen veiligheid om samen voldoende grenzen aan te geven. Mijn man kon ontdekken voor zichzelf dat hij inderdaad de rol van ‘gids en steunfiguur’ verkiest boven de militair.”
  •  5 koppelsessies
 • Mama van 3 (3j, 6j en 3maand) “Onze oudste dochter heeft het heel moeilijk in het eerste leerjaar. Uitbarstingen, woede en frustratie brachten ons tot een gesprekje waarin ze vroeg naar Sofie. Onze dochter kent Sofie van de groeikampen. Zo is ons vertrouwen enorm gegroeid om ook op moeilijke momenten spontaan beroep te kunnen doen op haar. Onze drempelvrees is overwonnen. Ik voel me een goede, sterke mama. Ik kan er iemand bijhalen en ben trots op ons uitreiken naar steun. Open staan voor ondersteuning wil ik mijn kinderen meegeven voor later. Ons gezin heeft in het omgaan met mijn dochter haar gevoeligheid en enorme levenswijsheid nu en dan extra ondersteuning nodig. Samen stilstaan bij hoe het ons raakt als ouder doet enorm deugd. Zo kunnen wij onze steun en liefde voor haar heel zuiver en rustig overbrengen. Zo kunnen wij puur met haar bij haar beleving zijn.”
  • Groeikampen verschillende vakanties, 2 oudersessies, 4 ouder-kindsessies
 • Papa van een zoon (7) en dochter (5) deelt zijn ervaring: “Vroeger veroordeelde ik het gedrag van mijn zoontje heel vaak. Ik dacht dat streng optreden een goed manier van opvoeden en aanleren was. Maar hij kromp er van ineen. Zijn ontwikkeling vertraagde en hij regresseerde zelfs vaak. Die kinderachtige huilbuien en aanstellerig gedrag, om zaken die ik onbenullig vond, irriteerden me en maakten me nog harder in aanpak. Tot ik in de sessies zag wat de impact van mijn houding is. Mijn zoon heeft nood aan aanmoediging van zijn papa. Ik kan nu mijn kinderen steunen, zonder twijfel of dat hen te weinig weerbaar maakt voor later.”
  • Gezinstraject 2 oudersessies en 3 gezinssessies
 • “De avond na ons laatste gesprek was razend interessant. Het deed enorm deugd dat jij spiegelde wat onze zonen ons proberen duidelijk te maken in hun heftige emotionele uitbarstingen en voortdurend heftig verzet tegen grenzen. De inspanningen die ik al enkele jaren doe in het omgaan met mijn innerlijke belevingswereld vielen plots ineen binnen de opvoeding die ik graag wil geven. Wat een opluchting.  Ik kon een emotionele uitbarsting doorstaan samen met mijn zoon. Ik kon mijn positie als mama innemen, bleef met volle aandacht aanwezig en communiceerde mijn duidelijke grens geweldloos. Ik had het gevoel er echt te kunnen zijn voor hem. Als ik deze houding meer regelmatig zal kunnen neerzetten gaan we binnenkort een verbluffende verandering zien.”
  •  Groeikampen reeds 3 jaar en oudertraject 5 sessies
 • Alleenstaande mama met zoon (9j) zegt, “Als we bij jou zijn, worden rustige gesprekken mogelijk. We praten over hoe we graag willen omgaan met elkaar. We kunnen vragen stellen aan elkaar zonder dat ze aanvallend overkomen. We kunnen ons in een veilige context kwetsbaar opstellen. Thuis lukt dat nog niet.”
  •  Gezinstraject 5 sessies: 1 oudersessie 4 ouder-kindsessies

 

Reeds 4 jaar een vertrouwde plek waar je terecht kan voor het hele gezin

Via groeikampen bouwen we laagdrempelig een vertrouwensrelatie op met alle gezinsleden.

Kinderen groeien in weerbaarheid. Al doende leer ik hen beter kennen. Ze worden sterker in zich uitdrukken. Zo kan ik hen aandachtig observeren in een spontane, veilige context.

De ervaringen met de kinderen zijn een voedingsbodem voor het contact met de ouders. Dit vertrouwen maakt het mogelijk in oudersessies te reflecteren over je kinderen, de opvoeding die je hen liefst wil geven en te spiegelen over datgene wat je net moeilijk vindt. Ouders krijgen steun in het begrijpen van het gedrag van hun kinderen vanuit de kampervaringen.

Tevens zijn de beleving, observaties en bezorgdheden van de ouders dé inspiratiebron om op kamp in groep en individueel doelgericht aan de slag te gaan met de kinderen. Spontaan en speels, zonder dat de kinderen zich geviseerd voelen.

In gezinssessies maken we een integratie mogelijk die thuis doorwerkt op lange termijn.

 

De Even [iets] anders gezinsintegratie

In een gezinstraject stemmen we de gezinsleden op elkaar af. Vanuit de verschillende invalshoeken op niveau van kind, ouder en gezin kunnen we heel mooi inspelen op de persoonlijke noden van elk gezinslid. Zo creëren we zorgzaam een veilig klimaat, waarin ieders tempo en stijl gerespecteerd wordt.

Zo zwengelen we de veerkracht dat een gezin in zich draagt aan.

Het gevoel dat je gezin je kent, je ziet zoals je bent, je begrijpt en je kan steunen zoals jij het nodig hebt…

dat doet altijd deugd voor groot en klein.

Sofie