Disclaimer – Veiligheid – Privacy website – webshop Even iets anders

Bevestiging van uw boeking

 • Uw boeking is pas definitief nadat uw betaling bij ons binnen is gekomen. Als u voor de optie overboeking kiest heeft u 14 dagen de tijd.

Annulatieregeling

 • Boekingen kunnen tot 14 dagen voor de start van de activiteit kosteloos geannuleerd worden. Nadien wordt de dagprijs aangerekend. Het is voor ons niet meer mogelijk het vrijgekomen plaatsje terug in te boeken.

Nieuwsbrieven – blijf op de hoogte

 • Nadat uw boeking werd bevestigen nemen wij uw emailadres op in een lijst zodat wij u verder kunnen inlichten over de details van uw geboekte activiteit. Wij nemen uw emailadres ook op in onze algemene emaillijst.  U ontvangt dan ook de algemene Informatie – nieuwe ontwikkelingen van even Iets Anders waardoor u de meerwaarde uit uw geboekte activiteit kan halen. U kan onderaan elk bericht steeds uitschrijven door op de knop “uitschrijven” te klikken indien u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking

Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft Even iets Anders enkele gegevens van je nodig. We vragen je deze gegevens in te vullen omdat dit voor ons noodzakelijk is om de boeking goed af te kunnen handelen en te verwerken, dit is zonder je gegevens niet mogelijk. Wanneer je een boeking bij ons plaatst, worden de volgende gegevens verzameld:

 • Identiteitsgegevens

Dit zijn gegevens die je zelf invult tijdens het bestel- of registratieproces:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Geboortedatum kind

Deze gegevens gebruiken wij om je bestelling te verwerken en je boeking zo vlot mogelijk te laten verlopen. Je e-mailadres is daarbij nodig om de orderbevestiging te verzenden, zodat je altijd in bezit bent van een bewijs van je bestelling. Verder wordt het e-mailadres gebruikt om met je te kunnen communiceren over je bestelling. Je e-mailadres wordt niet voor marketingdoeleinden gebruikt.

 • Betalingsgegevens

Bij registratie van betalingsgegevens noteren we enkel het totaalbedrag en je betaalwijze ( Betaling wordt geregeld via Mollie diensten door middel van Bankoverdracht, Belfius Direct net, Creditcard, KBC/CBC betaalknop, Bankcontact, Sofort Banking en  overboeking via Bank). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Opslag persoonsgegevens

De nodige persoonsgegeven worden openslaan op een beveiligde Opslagruimte.

Beveiliging

Om inzage van je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Even Iets Anders verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Veiligheid en privacy

 • Ik zal de vertrouwelijkheid van de informatie over mijn cliënten en cursisten respecteren, behalve als de wet zulks vereist.
 • Ik zal de gegevens van cursisten of cliënten op zorgvuldige wijze verzamelen, bijhouden, bewaren en vernietigen, en er op vertrouwelijke wijze mee omgaan, in
  overeenstemming met de vigerende wettelijke bepalingen.
 • Ik zal altijd toestemming vragen aan de cliënt alvorens informatie te verschaffen aan derden. De toestemming van de cliënt op zich is geen opheffing van de plicht tot
  vertrouwelijkheid.
 • Ik zal mijn cliënten of cursisten toestemming vragen alvorens hun namen te noemen, hen als referent op te geven of andere informatie te verschaffen waardoor zij als cliënt
  of cursist herkenbaar zijn.
 • Ik zal voorafgaandelijk toestemming vragen aan de cliënt of cursist voordat ik beeldmateriaal gebruik.
 • Ik zal voorafgaandelijk toestemming vragen aan de cliënt of cursist voordat ik informatie geef aan de instantie of opdrachtgever (indien van toepassing) die mij
  hiervoor betaalt.
 • De cliënt of cursist heeft inzagerecht in de gegevens die over hem bewaard worden met uitzondering van die gegevens die geen betrekking hebben op de cliënt of cursist
  zelf.
 • Ik zorg voor een veilig klimaat waar vermoedens van of mogelijk onethisch handelen benoemd en uitgesproken kunnen worden.
 • In groepssessies wijs ik de deelnemers op de plicht om de vertrouwelijkheid van gegevens tijdens een groepssessie te respecteren. Ik breng hen op de hoogte dat de
  deelnemers aan een groep geen dragers zijn van discretieplicht of beroepsgeheim.
 • Bij Even Iets Anders kun je discreet boeken en veilig betalen. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden en je kunt online veilig en vertrouwd afrekenen.
 • Alle teksten en foto’s op onze website werden door Even Iets Anders zelf geproduceerd: er rust auteursrecht op.
 • Wij als eigenaar zijn zelf geen expert of officiële instantie.
 • Even Iets Anders kan als eigenaar van de website niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op zijn website en webshop.

Conflicterende belangen

 • Ik zal ernaar streven conflicterende belangen tussen mij en mijn cliënten of cursisten te vermijden.
 • Wanneer er zich een belangenverstrengeling voordoet of dreigt voor te doen, zal ik mijn cliënt of cursist hiervan volledig op de hoogte stellen en met hem overleggen hoe hiermee om te gaan op een wijze die hem het beste dient.
 • Ik zal mijn cliënt op de hoogte brengen van alle te verwachten compensatie van derden die ik zou kunnen ontvangen door verwijzing van die cliënt.
 • Ik zal alleen diensten, goederen of andere niet-geldelijke vergoedingen voor mijn diensten aanbieden of accepteren als dit de professionele cliëntrelatie niet schaadt.

Algemene bepalingen over het beroep

 • Ik zal als trainer op een zodanige wijze handelen dat ik een positief beeld van mijn beroepsgroep geef en ik zal mij onthouden van gedrag of het doen van uitlatingen die een negatieve invloed hebben op de beeldvorming en acceptatie van ‘trainer / begeleider’ als beroep.
 • Ik zal in het openbaar niet opzettelijk uitlatingen doen die onwaar of misleidend zijn en in geschreven teksten betreffende het beroep van ‘trainer / begeleider’ en geen valse verwachtingen scheppen.
 • Ik zal respect tonen voor verschillende benaderingswijzen in het trainerschap. Ik zal het werk en de bijdragen van anderen eerbiedigen en ze niet valselijk presenteren als zijnde van mij.
 • Ik zal er te allen tijde naar streven persoonlijke omstandigheden te herkennen die onverenigbaar zijn met mijn werk als trainer of met mijn professionele relaties, of die mij in mijn professionele functioneren belemmeren. Wanneer de feiten en omstandigheden dat vereisen, zal ik onverwijld professionele hulp zoeken en bepalen welke maatregelen er genomen dienen te worden. Indien nodig zal ik mijn training – relatie(s) opschorten of beëindigen.
 • Ik zal erop toezien dat cursisten bij de aanvang van de training de aard van de training, de grenzen van vertrouwelijkheid, de financiële afspraken en eventuele andere voorwaarden uit de trainingsovereenkomst begrijpen.
 • Ik zorg ervoor dat mijn competenties op peil blijven rekening houdend met recente ontwikkelingen en evoluties via permanente interdisciplinaire bijscholing alsook zelfreflectie over persoonlijke betrokkenheid.

Beveiligde pagina’s

De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd en verlopen alleen via partner Mollie. De pagina’s zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om je (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor ‘Eigenschappen’. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij ‘Verbinding’ staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Tot slot

Mocht je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.